Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieKontakt

opublikowano: 2008-04-28 21:28:38

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień"

Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

 

Zbigniew Pacholik - Kierownik Biura, wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013Aneta Sosik-Kierszniewska - Koordynator projektów w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 (realizacja zadań w zakresie budżetu podstawowego Lokalnej Strategii Rozwoju), z-ca kierownika Biura

 

Iwona Goluch - Koordynator projektów w zakresie zadań dodatkowych Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013

 

Beata Antoniak - specjalista ds. szkoleń i wdrażania projektów w ramach Programu Szwajcarskiego - Projekt "EUROszansa dla Lubelszczyzny ..." oraz koordynacja działań Operatora Grantów

 

Anna Kąkol - specjalista ds. wdrażania i kontroli projektów w ramach Programu Szwajcarskiego - Projekt "EUROszansa dla Lubelszczyzny ..."

 

Elżbieta Stasiak - specjalista ds. wdrażania, monitoringu projektów i promocji w ramach Programu Szwajcarskiego - Projekt "EUROszansa dla Lubelszczyzny ..."

 

 

tel./fax + 48 81 50 16 140

tel. + 48 81 50 16 141

e-mail: lgd@zielonypierscien.pl

Interaktywna mapa

Filtruj:

powiększ mapę

Filtruj:

X