Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieNabory projektów

opublikowano: 2008-04-30 13:27:13

Nabory wniosków w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, które będą mogły składać uprawnione podmioty z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielony Pierścień”, prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa na wniosek LGD.

 

Ankieta monitorująca dla beneficjentów Osi 4 LEADER
opublikowano: 2015-01-20

Jednym z obowiązków beneficjentów, którzy korzystają z pomocy finansowej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jest przekazanie informacji Lokalnej Grupie Działania odpowiadającej za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju o osiągnięciu założonych efektów, tj. osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu w wyniku wdrażanego projektu. Informacje te przekazywane są za pomocą ankiet monitorujących opracowywanych przez LGD.

więcej
22 października - szkolenie z rozliczenia "Małego projektu" w ramach Osi 4 LEADER
opublikowano: 2014-10-02

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" zaprasza beneficjentów z obszaru gmin należących do LGD na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o płatność i rozliczenia małego projektu w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

więcej
Lista projektów wybranych przez Radę w ramach Działania: "Odnowa i rozwój wsi" (zadania podstawowe)
opublikowano: 2014-09-23

22 września 2014r Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zakończyła prace związane z oceną i wyborem wniosków w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”(zadania podstawowe), złożonych w naborze, którego termin upłynął 9 września 2014 r.

 

więcej
22 września posiedzenie Rady w/s wyboru projektów
opublikowano: 2014-09-12

 

Informujemy, że 22 września br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" w Kośminie odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania: "Odnowa i rozwój wsi" z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszaqrów Wiejskich na lata 2007-2013.

więcej
Wyniki oceny wniosków z Działania: "Odnowa i rozwój wsi" (budżet podstawowy)
opublikowano: 2014-09-11

 

Podczas posiedzenia w dniu 11 września 2014 r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dokonała oceny wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach Działania: „Odnowa i rozwój wsi” na zadania w zakresie budżetu podstawowego z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

więcej
Lista projektów wybranych przez Radę w ramach Działania: "Odnowa i rozwój wsi" (zadania dodatkowe)
opublikowano: 2014-09-11

 

11 września 2014r Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zakończyła prace związane z oceną i wyborem wniosków w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”(zadania dodatkowe), złożonych w naborze, którego termin upłynął 25 sierpnia 2014 r.

 

więcej
Interpretacja indywidualna dla Beneficjenta podczas rozliczania projektu
opublikowano: 2014-09-10

 

Przypominamy, że Beneficjenci, którzy chcą zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013, muszą uzyskać w tej sprawie interpretację indywidualną właściwego organu.  

więcej
Zestawienie wniosków, które wpłynęły do 9 września br. w ramach Działania: "Odnowa i rozwój wsi"
opublikowano: 2014-09-09

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” informuje, że w dniu 9 września 2014 r.o godz. 15.00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi".

więcej
9 września upływa termin składania wniosków w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"
opublikowano: 2014-09-01

 

Przypominamy, że od 26 sierpnia do 9 września 2014 r. trwa nabór wniosków o pomoc finansową na realizację projektów na obszarze gmin należących do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” (budżet podstawowy) z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w Biurze LGD w Kośminie (adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn) do 9 września 2014 r. do godz. 15.00.

więcej
Wyniki oceny wniosków z Działania: "Odnowa i rozwój wsi" na zadania dodatkowe
opublikowano: 2014-08-28

 

Podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2014 r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dokonała oceny wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach Działania: „Odnowa i rozwój wsi” na zadania dodatkowe z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

więcej
28 sierpnia posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków
opublikowano: 2014-08-27

 

Informujemy, że 28 sierpnia br. o godz. 9.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" w Kośminie (dworek Kossaków) rozpocznie się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze w ramach Działania: "Odnowa i rozwój wsi", który zakończony został 25 sierpnia br.

więcej

Filtruj:

X