Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

opublikowano: 2011-09-30 14:34:45

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

27 wniosków w ostatnim konkursie grantowym
opublikowano: 2015-01-12

 

Do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, tj. Operatora Dotacji w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, wpłynęło 27 wniosków o pomoc finansową na rozwój infrastruktury i usług turystycznych.

więcej
Zaproszenie do składania wniosków w piątym naborze pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-12-02

Operator Dotacji: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje, ze uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej
Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotacje w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
opublikowano: 2014-11-17

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie informuję, że w dniu:

 

03.12.2014r. (środa) o godz. 09:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy Al. Królewskiej 19 w Puławach w sali 102

 

odbędzie się szkolenie z zakresu przygotowywania wniosku o dotacje dla Wnioskodawców, którzy chcieliby wziąć udział w piątym naborze „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe z Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Nabór wniosków w w/w konkursie zostanie uruchomiony w pierwszej połowie grudnia br.

więcej
Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-09-24

W związku ze zwiększeniem alokacji trzeciego naboru pn. Granty na START-UP numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014  w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…” Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 24.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania:

więcej
Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w czwartym naborze wniosków pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-09-02

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach czwartego naboru pn.: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” numer publikacji 4/LPK/IUT/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”..

więcej
Zaktualizowana lista rankingowa w trzecim naborze wniosków pn.: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-09-02

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 02.09.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach trzeciego naboru pn.: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” numer publikacji 3/LPK/ZIK/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

więcej
Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w trzecim naborze wniosków pn.: Granty START-UP realizowanym w ramach Projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-05-15

W nawiązaniu do Wytycznych do przygotowania schematów dotacyjnych Operator Dotacji przedstawia zaktualizowaną na dzień 15.05.2014 r. listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach trzeciego naboru pn.: „Granty START-UP” numer publikacji 3/LPK/START-UP/2014 w ramach działania 6: Działania wspierające biznes w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”.

 

więcej
Wyniki IV naboru wniosków w obszarze tematycznym Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach Programu EUROszansa dla Lubelszczyzny
opublikowano: 2014-05-14

Operator Dotacji informuje, że w wyniku zakończenia oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 19 projektów do dofinansowania w IV naborze wniosków w obszarze tematycznym „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” w ramach Programu "EUROszansa dla Lubelszyzny…" współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej
Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w III naborze wniosków w obszarze tematycznym: Promocja kultury i lokalnych zwyczajów
opublikowano: 2014-05-12

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 9 projektów do dofinansowania w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” w ramach Programu "EUROszansa dla Lubelszyzny" współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej
Projekty wybrane do dofinansowania z Programu Szwajcarskiego w III naborze wniosków: Granty na START-UP
opublikowano: 2014-04-07

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Przyznająca Dotacje wybrała w ramach dostępnego limitu środków 3 projekty do dofinansowania w III naborze wniosków w obszarze tematycznym „Granty na START-UP” w ramach Działania 6: Działania wspierające biznes z Programu "Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny" współfinansowanego przez Szwajcarię ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Beneficjentom wybranych projektów gratulujemy. Terminy podpisania umów zostaną wskazane przez Operatora Dotacji - Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień" po spełnieniu przez wnioskodawców wybranych do dofinansowania wszystkich warunków wynikających z dokumentacji konkursowej.

więcej
Zestawienie projektów złożonych w konkursie pn. "Promocja kultury i lokalnych zwyczajów"
opublikowano: 2014-03-19

 

Wnioskodawcy złożyli 19 projektów w ramach trzeciego naboru wniosków w obszarze tematycznym: „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” (którego termin upłynął 14.03.2014r.) w Projekcie pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

więcej

Filtruj:

X