Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

Kajakiem po Wieprzu

opublikowano: 2014-04-23 11:05:52

Kraina Rowerowa

opublikowano: 2014-04-23 11:11:25

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieStrona główna

opublikowano: 2011-01-04 14:18:53


Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
                  


Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie zarejestrowana została w dniu 03.03.2008 r. przez Sąd Rejonowy – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod numerem KRS 0000300679. LGD „Zielony Pierścień” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze jedenastu gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, które administracyjnie należą do dwóch powiatów: puławskiego i lubelskiego w województwie lubelskim. Członkiem Stowarzyszenia jest również Powiat Puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km² z liczbą 73 218 mieszkańców.

 

Nazwa LGD „Zielony Pierścień” nawiązuje do określenia używanego przez urbanistów i ekologów w odniesieniu do szczególnie atrakcyjnych obszarów pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym okalających miasta, którym przypisuje się funkcję stabilizującą środowiskowe warunki życia w mieście, funkcję ochrony struktury przestrzennej oraz funkcję wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. Takim szczególnie atrakcyjnym obszarem o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych a także o uznanej marce turystycznej jest teren objęty działaniem naszej LGD. W znaczeniu symbolicznym nazwa „Zielony Pierścień” nawiązuje do tego co jest unikatowym, osobliwym i cennym skarbem. A za taki uznajemy obszar 11 gmin należących do LGD „Zielony Pierścień” wyróżniający się w województwie lubelskim najwyższymi walorami kulturowymi, historycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi.


 

ADRES: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

 

NIP: 7162743539 REGON: 060349256

 

KONTO: nr 92 8733 0009 0014 7822 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie

 

Gminy należące do LGD „Zielony Pierścień”

 

Gminy

Filtruj:

X