Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieTurystyka 3R

opublikowano: 2015-02-05 18:40:39

Turystyka 3R to szansa na poznawanie wyjątkowych, a zarazem wciąż jeszcze mało znanych miejsc na południu Polski, w towarzystwie pasjonatów lokalnej tradycji, kultury, historii i przyrody.

3R to:


REGIONY - wyjątkowe na mapie Polski miejsca, pełne ciekawych i wciąż nieodkrytych zabytków, dzikiej przyrody, bogate w jedyne w swoim rodzaju rękodzieło, smakowite lokalne potrawy, żywe wciąż historie i legendy, a także tradycje kultywowane przez ich mieszkańców.

ROZWÓJ - oferta turystyczna tworzona przez lokalnych pasjonatów, właścicieli niewielkich kwater i pensjonatów, a także twórców rękodzieła i miłośników lokalnej kuchni, którzy w turystyce upatrują szansę na zrównoważony rozwój swojego miejsca zamieszkania.

ROZRYWKA - poznawanie miejsc w sposób interaktywny, poprzez gry (takie jak np. questy - czyli "wyprawy odkrywców" szlakiem wierszowanych zagadek w poszukiwaniu ukrytego skarbu), "dotykanie" tradycji (np. samodzielne robienie garnków podczas warsztatów ekomuzealnych) czy po prostu ruch na świeżym powietrzu (dzięki licznym szlakom pieszym, rowerowym, konnym, kajakowym i in.).

 

3R to także 3 REGIONY- oferta stworzona wokół trzech znanych i lubianych przez turystów miejsc, w których warto zatrzymać się jeszcze dłużej, by odwiedzić ich okolice. W każdym regionie specyfika oferty jest nieco inna:

- Nałęczów, woj. lubelskie: turystyka poznawcza;

- Bałtów, woj. świętokrzyskie: park rozrywki/przygoda;

- Kraków, woj. małopolskie: turystyka dziedzictwa.


Oferta turystyczna Turystyka3R powstała w ramach projektu "Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości" i jest stale rozwijana.

 

 

 

Dane projektu:

 

„Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2013

 

Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

 

Partnerzy Projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, Związek Gmin Lubelszczyzny

 

Wartość projektu: 999 910 zł

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Opis projektu:

Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:

- Nałęczów, woj. lubelskie: turystyka poznawcza;

- Bałtów, woj. świętokrzyskie: park rozrywki/przygoda;

- Kraków, woj. małopolskie: turystyka dziedzictwa.

 

Cele projektu:

- wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;

- opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;

- wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;

- wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

 

Rezultat:

Efektem projektu będzie wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt sieciowy w każdym z regionów oraz wspólny ponadregionalny produkt sieciowy. Trwałość projektu zapewnią partnerzy projektu, którzy przyjmą na siebie funkcje organizatora turystki w regionie lub powierzą role touroperatora kompetentnej organizacji. Upowszechnienie projektu nastąpi poprzez przekazanie dobrych praktyk poprzez sieci, których członkami lub współpracownikami są partnerzy projektu.

Filtruj:

X