Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieProjekty realizowane przez LGD

opublikowano: 2011-06-02 12:42:40

W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

zestawienie rzeczowo-finansowo operacji

opublikowano: 2011-03-01 09:20:41

Ponizej zamieszczmy zestawienie rzeczowo - finansowe operacji stanowiące załącznik do umowy przyznania pomocy 00055-6932-UM030029/10 zawartej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja dotyczące lat 2011-2015


Zestawienie rzeczowo - finansowe

Przygotowanie projektu współpracy - Utworzenie Szlaku Kajakowego Pradoliną Wieprza
opublikowano: 2014-11-14

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 3 811,60 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 15 642,26 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 05-12-2013 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;  Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze;  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

więcej
Przygotowanie projektu współpracy - Promocja Aktywnego Wypoczynku
opublikowano: 2014-11-14

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Kwota dofi­nan­so­wania: 5 900,00 zł 
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 35 348,44 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 05-12-2013 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”; Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

więcej
Utworzenie szlaku kajakowego - "Pradoliną Wieprza"
opublikowano: 2014-11-13

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 27 216,79 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 113 907,54 zł 
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 14-08-2014 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;  Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze;  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

więcej
Ekomuzeum Lubelszczyzny - Żywa Tradycja
opublikowano: 2014-11-13

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 29 175,99 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 97 119,23 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 16-09-2014 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”

 

więcej

Filtruj:

X