Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskiePrzygotowanie projektu współpracy - Promocja Aktywnego Wypoczynku
opublikowano: 2014-11-14 11:14:52

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Kwota dofi­nan­so­wania: 5 900,00 zł 
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 35 348,44 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 05-12-2013 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”; Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Celem Przygotowania Projektu Współpracy - Promocja Aktywnego Wypoczynku było zawiązanie partnerstwa 3 LGD (LGD „Nasze Roztocze”, LGD "Zielony Pierścień" oraz LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem") na rzecz utworzenia i promocji sieciowych produktów turystyki aktywnej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szlaków nordic walking.

 

 

 

Operacja polegała na: (1)  przygotowaniu koncepcji sieciowych produktów turystyki aktywnej oraz (2) opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej szlaków nordic walking.

 

W ramach projektu zorganizowano 3 spotkania przedstawicieli Partnerów, podczas których omówiono i uzgodniono zasady oraz  warunki zawiązania partnerstwa;  uzgodniono sposób znakowania tras nordic walking i  jednolitą wizualizację znaków i tablic informacyjnych oraz wykaz właścicieli działek, na których umieszczono znaki i tablice informacyjne.

 

W wyniku realizacji operacji: (1) wykonano dokumentację projektową /1 szt./ na wykonanie oznakowania i elementów wizualizacji tras nordic walking na obszarze gmin: Wąwolnica i Żyrzyn oraz (2) zawiązano partnerstwo 3 LGD na rzecz utworzenia sieciowego produktu turystyki aktywnej

 

 

 

powrót

Filtruj:

X