Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieUtworzenie szlaku kajakowego - "Pradoliną Wieprza"
opublikowano: 2014-11-13 14:04:10

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 27 216,79 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 113 907,54 zł 
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 14-08-2014 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;  Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze;  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

 

Rzekę Wieprz i jej otoczenie w dolnym biegu charakteryzują wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, które dotychczas nie były wykorzystywane do rozwoju turystyki i aktywizacji gospodarczej mieszkańców gmin. Gminy te mają charakter typowo wiejski gdzie jest bardzo mało podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie mieszkańcom. Szansą na rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach jest turystyka. Ruch turystyczny będzie mógł się rozwijać, jeśli powstanie odpowiednia infrastruktura turystyczna. Niniejsza operacja przyczynia się do utworzenia jednego z elementów takiej infrastruktury.

 

Każdy z partnerów projektu na obszarze swojego działania w ramach projektu wykonał oznakowanie szlaku oraz zamontował tablice informacyjne z mapami.          

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                

Dodatkowo LGD "Małe Mazowsze" zakupiła jeden pomost do użytku kajakarzy w sezonie wiosna - jesień do zamontowania w Jeziorzanach - w miejscu gdzie utrudnione jest wodowanie kajaków.

 

 

Partnerzy razem opracowali przewodnik dla kajakarzy o objętości 64 stron formatu A5 i wydrukowali w nakładzie 5 000 egzemplarzy. Przewodnik zawiera opis szlaku wraz z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi a także bazę noclegową znajdującą się w najbliższym otoczeniu doliny rzeki Wieprz.

 

Ponadto partnerzy wspólnie przygotowali tekst, który został zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej szlakowi turystycznemu. Po zakończeniu projektu strona internetowa jest aktualizowana m.in. o informacje dotyczące imprez kajakowych i różnych inicjatyw wiążących się rozwojem turystyki kajakowej.

 

 

W ramach operacji partnerzy zorganizowali także 5 imprez promujących szlak kajakowy w postaci spływów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele lokalnych społeczności, turyści oraz przedstawiciele mediów. 

 

 

Zakres rzeczowy operacji obejmował także wykonanie filmu promującego szlak i spływy kajakowe na rzece Wieprz. Wykonany film jest wykorzystywany na stronie internetowej oraz podczas imprez i targów turystycznych promujących szlak.

 

powrót

Filtruj:

X