Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskiePrzygotowanie projektu współpracy - Utworzenie Szlaku Kajakowego Pradoliną Wieprza
opublikowano: 2014-11-14 11:15:30

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 3 811,60 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 15 642,26 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 05-12-2013 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;  Lokalna Grupa Działania „Małe Mazowsze;  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

Celem Przygotowania Projektu Współpracy - Utworzenie Szlaku Kajakowego "Pradoliną Wieprza" było utworzenie partnerstwa 4 LGD (LGD "Zielony Pierścień", LGD "Małe Mazowsze", LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" i LGD "Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem") na rzecz rozwoju turystyki aktywnej na dolnym odcinku rzeki Wieprz oraz wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej oznakowania i wizualizacji szlaku kajakowego.

 

Operacja polegała na: (1) zawiązaniu i określeniu zasad funkcjonowania partnerstwa 4 Lokalnych Grup Działania na rzecz utworzenia szlaku kajakowego jako sieciowego produktu turystycznego na dolnym odcinku rzeki Wieprz oraz (2) wspólnym przygotowaniu dokumentacji projektowej oznakowania i wizualizacji tego szlaku na odcinku około 120 km (od miejscowości Rokitno pod Lubartowem do ujścia rzeki Wieprz do Wisły) przebiegającym przez obszar 4 LGD.

 

W ramach projektu zorganizowano 3 spotkania przedstawicieli Partnerów, podczas których omówiono i uzgodniono zasady i warunki zawiązania partnerstwa pomiędzy 4 LGD na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie walorów rzeki Wieprz;  uzgodniono sposób znakowania szlaku i  jednolitą wizualizację znaków i tablic informacyjnych oraz wykaz właścicieli działek, na których umieszczono znaki i tablice informacyjne. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, przez których obszar przebiega rzeka Wieprz i gdzie znakowano szlak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru objętego operacją  przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru objętego operacją.

 

 

W wyniku realizacji operacji jej produktem będzie: (1) dokumentacja projektowa /1 szt./ na wykonanie oznakowania i elementów wizualizacji szlaku kajakowego na obszarze LSR LGD "Zielony Pierścień" oraz (2) partnerstwo 4 LGD na rzecz utworzenia sieciowego produktu turystycznego /1 umowa partnerska/. Rezultatem operacji będzie wniosek /1 szt./, który zostanie wspólnie przygotowany przez 4 partnerów na realizację projektu współpracy. Osiągnięcie wskaźników produktów zostanie zmierzone na podstawie protokołu odbioru dokumentacji i podpisanej umowy partnerskiej przez partnerów. Wskaźnik rezultatu zostanie zmierzony na podstawie przygotowanego wniosku na realizacje projektu współpracy.

 


powrót

Filtruj:

X