Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie6 maja br. Walne Zebranie Członków LGD "Zielony Pierścień" w Kośminie
opublikowano: 2016-04-25 13:24:08

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz §1 ust.1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 6 maja (piątek) 2016 r. na godz. 16.30 w siedzibie LGD, tj. w dworku Kossaków w Kośminie, adres: Kośmin 7 (gmina Żyrzyn). 

 

Jeśli Zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie (z powodu niskiej frekwencji), Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na dzień 6 maja (piątek) 2016 r. na godz. 17.00 w siedzibie LGD, tj. w dworku Kossaków w Kośminie, adres: Kośmin 7 (gmina Żyrzyn).   

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków (WZC).

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.      Wyznaczenie przez Przewodniczącego Sekretarza Zebrania.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Wręczenie statuetek i dyplomów uznania beneficjentom i Gminom tworzących LGD „Zielony Pierścień” za zaangażowanie w rozwój turystyki oraz za współpracę podczas wdrażania Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny …”. 

8.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady LGD informacji z pracy Rady w 2015 r.

9.      Przedstawienie przez Prezesa LGD sprawozdania z działalności Zarządu LGD i stowarzyszenia za 2015 r.

10.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego i z działalności LGD za 2015 r. oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD za 2015 r.

11.  Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2015r. i udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD za 2015r.

12.  Informacja na temat zadań planowanych przez Zarząd LGD w 2016 r. i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działań i budżetu na 2016r.

13.  Podjęcie uchwały w/s ustalenia limitu dla Zarządu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań statutowych.

14.  Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu w/s wykluczenia z członkostwa w organizacji.

15.  Sprawy różne.

 

Do pobrania:

 

Sprawozdanie z działalności LGD za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Projekt uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r.

Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r.

Projekt uchwały w/s przyjęcia planu pracy LGD na 2016 r.

Załącznik do uchwały w/s przyjęcia planu pracy LGD na 2016 r.

Projekt uchwały w/s przyjęcia planu finansowego (budżetu) LGD na 2016 r.

Załącznik do uchwały w/s przyjęcia planu finansowego (budżetu) LGD na 2016 r.


powrót

Filtruj:

X