Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieLGD uchwaliła Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023
opublikowano: 2016-01-01 07:56:02

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” (LGD) na Walnym Zebraniu, które odbyło się 28 grudnia 2015 r. w Kośminie, przyjęli nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Będzie ona wdrażana jeśli LGD otrzyma wsparcie z Samorządu Województwa Lubelskiego w postaci dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z inicjatywy LEADER. W tej sprawie Samorząd Województwa podejmie decyzję najpóźniej na przełomie kwietnia i maja 2016 r.

 

 

Integralną częścia LSR jest także m.in. "Plan działania" i "Plan komunikacji z lokalną społecznością".

 

Cele tej Strategii nieznacznie różnią się od poprzedniego dokumentu, który był wdrażany w latach 2009-2015. W nowej LSR większy nacisk jest położony na

 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

 

LGD skieruje swoje działania na przygotowanie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej i finansowanie konkretnych inicjatyw gospodarczych, które wykorzystują zasoby lokalne. Jak wynika z przeprowadzonych analiz poziom przedsiębiorczości na obszarze 11 gmin, które należą do LGD, jest znacznie niższy od wskaźników na poziomie województwa i dużo niższy od wskaźników krajowych. Na rynku pracy utrzymuje się także negatywny trend wzrostu liczby bezrobotnych.

 

Połowa budżetu, którego całkowita kwota na dotacje wynosi  9 mln zł, będzie przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy. Część wsparcia (1,92 mln zł) trafi do mieszkańców, którzy będą chcieli założyć własne firmy. Na założenie własnego biznesu otrzymają 60 tys. zł, nawet do 100% wydatków. Ponad 2 mln zł trafi do istniejących firm na rozszerzenie działalności. Będą to dotacje do 70% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 300 tys. zł. W LSR przewidziano także 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, który umożliwi rolnikom i przedsiębiorcom legalną produkcję przetworów z lokalnych surowców i ich sprzedaż na legalnym rynku.

 

Oprócz tego zaplanowano także

 

kilka działań animujących i wspierających lokalną przedsiębiorczość.

 

Przewidziano finansowanie inicjatyw promujących lokalną twórczość i produkty lokalne jak np. kiermasze czy wydawnictwa z lokalnymi wzorami rękodzieła i katalogi z produktami lokalnymi i tradycyjnymi, wspieranie współpracy sieciowej między przedsiębiorcami oraz budowanie marki lokalnych produktów.

 

Spora część budżetu (4,25 mln zł) jest zaplanowana na działania niekomercyjne, czyli

 

budowanie kapitału społecznego

 

w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego. Chodzi o takie inicjatywy jak tworzenie infrastruktury na cele kulturalne i rekreacyjne, wspieranie małych lokalnych inicjatyw na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej, włączenie grup wykluczonych, zachowanie dziedzictwa lokalnego czy poprawę infrastruktury turystycznej.

 

Zakładamy, że w ramach Strategii wsparcie finansowe otrzyma w sumie około 170 projektów.

 

Poniżej dokumenty przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków:

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady

Załącznik - Regulamin Rady

Załącznik 1 do Regulaminu Rady

Załącznik 2 do Regulaminu Rady

Załącznik 3 do Regulaminu Rady

Załącznik 4 do Regulaminu Rady

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu

Załącznik - Regulamin Zarządu

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Uchwała w sparwie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

Procedura aktualizacji LSR

Procedura ewaluacji i monitoringu LSR

Plan działania dotyczący wdrażania LSR

Budżet LSR

Plan komunikacji z lokalna społecznością w ramach wdrażania LSR

Uchwała w sprawie przyjęcia procedur oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik 3_1

Załącznik nr 4 - kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 5 - kryteria wyboru grantobiorców

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

powrót

Filtruj:

X